26 september 11:00 - 13:00Life City

Välkommen att fira byggstarten för Life City!

Med Life City skapar vi en mötesplats för alla som är verksamma inom life science i Hagastaden. Den 26 september kl 11 sätter vi spaden i marken och det hoppas vi att du vill fira tillsammans med oss. 

Bland talarna finns representanter från Atrium Ljungberg, Stockholms stad och Stockholm Science City Foundation (SSCI). 

Spadtaget blir också startpunkten för ett av de spännande konstverk som kommer att sätta sin prägel på Life City. Projektet går under arbetsnamnet Notes

Varmt välkommen!

//Atrium Ljungberg 


Program 26 september


11:00    Välkommen! Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Johan Castwall, Exploateringsdirektör, Stockholms stad.  Ylva Williams, vd Stockholm Science City (SSCI)

11:25–12:30  Lunch, mingel och skapande av konstverk Om konstverket "Notes"

Våra händer fungerar som både ett praktiskt och kommunikativt verktyg som alltid är med oss. Under spadtagseventet kommer det fysiska mötet mellan en eller två personers händer att dokumenteras av konstnären Kristina Matousch. Detta blir utgångspunkten till ett av konstverken som kommer att placeras centralt i Life City. Alla som medverkar på eventet har därmed möjlighet att bli en del av verket. 

”Min önskan är att de som vistas i huset reflekterar över samspelet mellan form och innehåll. Att det man först tycker sig se plötsligt kan visa sig vara något helt annat.”

Matousch är verksam och har sin bas utanför Falkenberg. Hon har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I hennes konst förvandlas skenbart vardagliga föremål till verk som är både kraftfulla och lustfyllda.

Arrangeras av